Giá thép tăng đột biến, một công trình có thể lỗ tới vài trăm triệu đồng

Doanh nghiệp phải tạm giãn tiến độ thi công vì thép tăng giá