Pin mặt trời hết hạn nguy hiểm thế nào nếu xử lý không đúng quy trình?

Lắp điện mặt trời trên mái nhà một hộ dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lắp điện mặt trời trên mái nhà một hộ dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh