Phát hiện kho nước hoa cực lớn nghi hàng giả trong kho của Công ty Hancic

Tuy nhiên, đại diện Hancic thừa nhận, việc cho thuê kho lại không nằm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty.