Ứng phó với COVID-19, cần hỗ trợ để “doanh nghiệp li ti” lớn mạnh

Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký mới trong tháng 6.2021 giảm, nhưng số vốn đăng ký tăng 9,1%. Ảnh: Vũ Long
Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký mới trong tháng 6.2021 giảm, nhưng số vốn đăng ký tăng 9,1%. Ảnh: Vũ Long