Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận “mực nước chết”