Đủ kiểu lừa vay tiêu dùng hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19

Một dạng tin nhắn lừa hỗ trợ cho vay tiêu dùng để đánh cắp thông tin. Ảnh: Gia Miêu
Một dạng tin nhắn lừa hỗ trợ cho vay tiêu dùng để đánh cắp thông tin. Ảnh: Gia Miêu