EVNHANOI tiếp tục được Fitch xếp hạng tín nhiệm BB với triển vọng tích cực

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đánh giá ở mức BB (tích cực).

Mức BB của EVNHANOI ngang bằng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và của công ty mẹ – EVN. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho EVNHANOI tăng cường khả năng huy động tài chính thông qua các nguồn đa dạng hơn, bao gồm cả từ các thị trường vốn quốc tế, với việc phát hành trái phiếu dài hạn.

Theo Fitch, EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm mức BB là do vị thế thống lĩnh của Tổng công ty trong lĩnh vực phân phối điện tại Hà Nội, mạng lưới khách hàng đa dạng và ổn định, các khoản phải thu ở mức thấp, ảnh hưởng mạnh mẽ về tài chính của EVN đối với EVNHANOI, bao gồm cả việc xác định khả năng sinh lời. Mặc dù hồ sơ tài chính của EVNHANOI mạnh hơn nhiều so với đánh giá xếp hạng.

Đánh giá xếp hạng cũng phản ánh sự hoạt động ổn định của EVNHANOI với tư cách là một đơn vị phân phối thuần túy với vị thế độc quyền trong lĩnh vực hoạt động của EVNHANOI.

Đại diện lãnh đạo EVNHANOI cho biết, đây là dấu mốc quan trọng với EVNHANOI. Định mức tín nhiệm tích cực của Fitch là nền tảng quan trọng để Tổng công ty từng bước tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai bằng cách tối ưu hóa cơ cấu vốn và đa dạng hóa nguồn huy động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *