Giảm 90 tỷ đồng tiền điện cho 741.000 khách hàng khu vực miền Trung – Tây Nguyên đợt 4

Theo ước tính từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), có 741.000 khách hàng sử dụng điện thuộc đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện trong đợt 4 với tổng số tiền được giảm là 90 tỷ đồng.

Trong đó, EVNCPC sẽ giảm 75 tỷ đồng cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt trong 02 tháng (kỳ hoá đơn tháng 8 và tháng 9/2021) và giảm 15 tỷ đồng hỗ trợ các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly với thời gian áp dụng trong 7 tháng (từ kỳ hóa đơn tháng 6 đến kỳ hóa đơn tháng 12/2021).

Riêng đối với khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt, trong tháng 8, tổng tiền giảm ước tính là 37,4 tỷ, bao gồm giảm 18 tỷ cho khách hàng sử dụng điện đến 200 kWh/tháng (mức giảm 15% giá trị hóa đơn trước thuế) và giảm 19,4 tỷ cho khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng (mức giảm 10% giá trị hóa đơn trước thuế). Trong tháng 9, tổng tiền giảm ước tính 37,6 tỷ, bao gồm giảm 18,5 tỷ cho cho khách hàng sử dụng điện đến 200 kWh/tháng (mức giảm 15% giá trị hóa đơn trước thuế) và giảm 19,1 tỷ cho khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng (mức giảm 10% giá trị hóa đơn trước thuế).

Đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Ngoài ra, lũy kế đến ngày 31/7/2021, có gần 3.900 khách hàng sử dụng điện tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên được giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 với mức giảm hơn 71,4 tỷ đồng. Riêng trong kỳ hóa đơn tháng 7, EVNCPC giảm hơn 37,3 tỷ đồng cho 3.895 khách hàng. Trong đó, giảm gần 34,3 tỷ đồng cho 3.456 khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất; giảm 100% tiền điện với tổng số tiền 1,15 tỷ đồng cho 119 cơ sở cách ly, khám bệnh tập trung bênh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; giảm 20% tiền điện với gần 1,9 tỷ đồng cho 298 cơ sở y tế khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *