Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận “mực nước chết”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *