Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận “mực nước chết”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.