Nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc dù… thừa nguồn

Công suốt nguồn giảm mạnh vào buổi tối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.