Ra mắt Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ – EU

Hội đồng ra đời nhằm thảo luận về một số thách thức kinh tế và công nghệ lớn mà liên minh xuyên Đại Tây Dương này đang phải đối mặt.

Hội đồng sẽ tập trung vào hai lĩnh vực công nghệ và thương mại nhằm hỗ trợ phát triển các sáng kiến mới, thiết lập tiêu chuẩn thương mại toàn cầu mới và thúc đẩy các giá trị trên môi trường trực tuyến. Ngoài ra, cơ chế này sẽ tham vấn giải quyết mâu thuẫn thương mại, hợp lý hóa các thủ tục pháp lý và phát triển quy tắc chung đối với các công ty công nghệ mới nổi ở hai bên bờ Đại Tây Dương.

Một trong số những nội dung được đưa ra thảo luận trong cuộc họp đầu tiên là về các biện pháp nhằm cải thiện chuỗi cung ứng chip bán dẫn, sự phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *