Nút Bịt Ổ Cắm Điện Loại 3 Chấu kiểu úc và trung quốc Bảo Vệ An Toàn Cho Bé

1.200

Nút bịt ổ cắm điện là một phụ kiện an toàn được sử dụng để bảo vệ trẻ em khỏi tiếp xúc với các ổ cắm điện trống. Dưới đây là thông tin về nút bịt ổ cắm điện kiểu úc và Trung Quốc:

  1. Nút bịt ổ cắm điện kiểu Úc:
    • Kiểu ổ cắm điện Úc sử dụng 3 chấu hình vuông.
    • Nút bịt ổ cắm điện kiểu Úc được thiết kế phù hợp với ổ cắm kiểu này để bảo vệ trẻ em khỏi tiếp xúc với các chân cắm và nguồn điện.
  2. Nút bịt ổ cắm điện kiểu Trung Quốc:
    • Kiểu ổ cắm điện Trung Quốc sử dụng 3 chấu hình tròn.
    • Nút bịt ổ cắm điện kiểu Trung Quốc được thiết kế đặc biệt để phù hợp với ổ cắm kiểu này và ngăn trẻ em tiếp xúc với các chấu cắm và nguồn điện.

Cả nút bịt ổ cắm điện kiểu Úc và kiểu Trung Quốc đều nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em bằng cách ngăn chặn tiếp xúc với nguồn điện trong ổ cắm. Tuy nhiên, khi sử dụng nút bịt ổ cắm, hãy đảm bảo rằng nó được cài đặt chắc chắn và không dễ bị lỏng để tránh rủi ro cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, việc giáo dục trẻ em về an toàn điện và giám sát chặt chẽ của người lớn vẫn là rất quan trọng.

 

Nut bịt 2 chấu dẹt