Ổ cắm điện bull 3 usb và 3 ổ cắm chiều dài 1,8 mét R203U

755.000