Phích Cắm Điện Chuyển 3 chân sang 2 chân tiếp địa sườn tiêu chuẩn châu âu

15.000