Tag Archives: ổ cắm điện âm tường

Cấu tạo ổ cắm điện gồm hệ thống dây dẫn kết nối nguồn điện, chấu cắm và phần vỏ ngoài bảo vệ an toàn cho người dùng hay hệ thống. Chất liệu sẽ quyết định đến hiệu quả sử dụng, mức độ an toàn của thiết bị.
Được lắp đặt âm vào tường, lắp đặt âm vào bề mặt muốn gắn vị trí
Ổ điện
a. Khái niệm:

Là thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện

b. Cấu tạo:

CẤU TẠO Ổ CẮM ĐIỆN

Vỏ (1): bằng nhựa, sứ, trên có ghi số liệu kĩ thuật.

Cực tiếp điện(2): Làm bằng đồng.