Tag Archives: Ổ CẮM ĐIỆN USB

Ổ CẮM ĐIỆN HÀN QUỐC KÈM 2 USB

SmarTaap (IOT) là tên thương hiệu và tên sản phẩm của Smart Strip của chúng tôi. Nó có 3gang cổng điện và hai cổng USB DC.
Điều này có thể được kiểm soát thông qua kết nối mạng như Wi-Fi và được sử dụng với Ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Dải thông minh này có thể kiểm soát riêng từng ba băng nhóm và cổng USB.
Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể sử dụng ứng dụng để điều khiển sản phẩm từ mọi nơi.
Ở trạng thái không kết nối mạng, bạn có thể tắt / mở bằng nút trên sản phẩm thực tế.