Tag Archives: phích cắm điên

Khái niệm: 

Là thiết bị dùng cắm vào ổ điện, lấy điện cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

b. Cấu tạo:
 

Thân: Thường làm bằng nhựa

Chốt tiếp điện:Thường làm bằng đồng.

c. Phân loại

Có nhiều loại: loại tháo được, không tháo được; chốt cắm tròn, chốt cắm dẹt…

Lưu ý: Khi sử dụng cần chọn loại phích cắm điện có loại chốt và số liệu kĩ thuật phù hợp với ổ điện.